Akcja 2010


W 2010 roku kampania odbyła się pod patronatem merytorycznym Rzecznika Praw Dziecka. Jej celem było ostrzeżenie młodzieży przed brawurą oraz tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami nieprzemyślanych skoków do wody.

 

Inauguracja kampanii odbyła się 9 czerwca w Szkole Podstawowej nr 32 na warszawskim Muranowie. Licznie zgromadzona młodzież i dziennikarze wysłuchali przemówień Piotra Pawłowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik wystosował apel o wprowadzenie na stałe do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów obowiązkowych lekcji dotyczących bezpieczeństwa nad wodą, zasad pierwszej pomocy, przestrzegania przed skutkami brawury, itp. Proponował, aby takie lekcje mogły odbywać się pod koniec każdego roku szkolnego. Zgromadzonej publiczności – w tym dzieciom i młodzieży - umilił czas występ lalkarza Konrada „KONY” Czarkowskiego oraz pokaz tańca wykonany przez zespół szkolny „Step by step”. Imprezę poprowadził prezenter telewizyjny Jarosław Kret. Po części oficjalnej młodzi uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w grach i zabawach sportowo-edukacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli, harcerzy, Straż Miejską oraz przedstawicieli PCK.


Kampania oparta była o następujące działania promocyjne:

 

  • 6 tys. plakatów A3, które zostały rozesłane do jednostek Straży Miejskich, oddziałów WOPR-ów, oddziałów PTTK, jednostek Policji, szkół i ośrodków wypoczynkowych na terenie całej Polski

  • ekspozycja 40 billboardów i citylight-ów w lipcu

  • 150 ramek i spot video w Metrze Warszawskim w okresie lipiec-sierpień

  • emisja spotu telewizyjnego

  • kampania internetowa na portalach odwiedzanych przez młodzież

  • ogłoszenia prasowe

  • „Wakacje z wyobraźnią” – cykl czterech weekendowych eventów w warszawskich centrach handlowych

  • spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Partnerem strategicznym kampanii była firma Mondial Assistance. Wsparli nas również: Plus i Biedronka, a także: AMS SA, Straż Miejska, Komenda Główna Policji, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Polskie Koleje Państwowe, Mediadem Communication. Patronat medialny objęły: Polskie Radio Zachód, TELE Program i portal www.niepelnosprawni.pl.