Akcja 2006


Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zakończyło we wrześniu 2006 r. szóstą już edycję kampanii Płytka wyobraźnia to kalectwo. Jak co roku podczas wakacji ostrzegaliśmy młodych ludzi przed konsekwencjami nierozważnych skoków do wody.


Nasze działania związane z kampanią rozpoczęły się już w marcu 2006 r. Integracja wydała wtedy skrypt - autorstwa dr Danuty Gorajewskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej - dla nauczycieli. Jest to ramowy scenariusz zajęć mający pomóc nauczycielom w poprowadzeniu lekcji dotyczącej bezpieczeństwa i odpowiedzialnych postaw nad wodą. Skrypt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli gimnazjów, niemniej jednak zachęcamy do korzystania z niego wszystkich nauczycieli i opiekunów, którzy chcą zainteresować młodzież tym zagadnieniem.

 


 

Elektroniczna wersja SCENARIUSZA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH oraz filmy go uzupełniające dostępne są na stronie www.plytkawyobraznia.pl).

 

20 marca 2006 r. w siedzibie Warszawskiej Straży Miejskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży z 14 miast w Polsce. Wszyscy zebrani otrzymali materiały edukacyjne, a następnie przeszkolono zespół osób, który zajął się szkoleniem pedagogów i nauczycieli. Dzięki współpracy ze Strażą Miejską i prowadzonym szkoleniom kampania Płytka wyobraźnia to kalectwo dotarła do wielu szkół na terenie całego kraju.5 kwietnia 2006 r. w 14 miastach Polski odbyły się szkolenia dla nauczycieli. W Warszawie, Krakowie, Oświęcimiu, Starachowicach, Poznaniu, Gdańsku, Opolu, Łodzi, Kwidzynie, Wrocławiu, Toruniu, Katowicach, Jaśle i Częstochowie przedstawiciele Straży Miejskiej spotkali się z nauczycielami, aby przekazać im materiały związane z kampanią i zapoznali im przygotowany przez Integrację skrypt. W szkoleniach wzięło udział ok. 1000 nauczycieli, którzy następnie mogli przeprowadzić w swoich placówkach zajęcia z młodzieżą, część z nich przesłała do Integracji sprawozdania z ich przebiegu. Na podstawie sprawozdań nasza organizacja wraz ze Strażą Miejską wydała ponad 360 zaświadczeń dla pedagogów świadczących o ich udziale w kampanii i zaangażowaniu w temat. Nauczyciele poprowadzili zajęcia w ponad 200 placówkach edukacyjnych. Programem objętych zostało ok. 21 500 dzieci.Kampania Płytka wyobraźnia to kalectwo to także akcje plakatowe. Wzorem lat ubiegłych w działania włączyło się aktywnie PKP Przewozy Regionalne oraz PPKS Warszawa. Na dworcach PKP oraz PKS, a także w autobusach udających się w kierunku jezior i morza widoczne były plakaty akcji. Dzięki współpracy z licznymi jednostkami WOPR oraz organizacjami pozarządowymi, placówkami zdrowia oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju plakaty akcji zawisły również na plażach i w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie ostrzegały wypoczywających przed skutkami brawurowych i nieprzemyślanych skoków do wody. Łącznie rozdystrybuowanych zostało ok. 4 000 plakatów kampanii.Ogromny zasięg kampanii zawdzięczamy również współpracy z mediami. Tegoroczna akcja wspierana była przez Telewizję Polską, która przez lipiec i sierpień emitowała spot kampanii we wszystkich kanałach TVP. Także zaangażowanie dziennikarzy sprawiło, że temat i hasła akcji przypominane były w zarówno w ogólnopolskich jak i regionalnych mediach.