Akcja 2005


W 2005 r. kampanię "Płytka wyobraźnia to kalectwo" rozpoczęliśmy konferencją prasową 29 czerwca 2005 r. na barce wiślanej "Blinkier". W konferencji uczestniczyli m.in.: Olga Domańska - Fundacja WARTA, Krzysztof Mazur - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Podinspektor Zbigniew Olszowski - Komenda Policji Rzecznej w Warszawie, Piotr Pawłowski - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Na konferencję przybyli także przedstawiciele mediów - prasy, radia i telewizji, dzięki czemu treść kampanii odbiła się szerokim echem w prasie (ponad 20 tytułów), radio (Radio Zet, PR3, TOK FM, radia lokalne). Temat kampanii poruszany był m.in. w serwisie TVN24, Wydarzeniach Polsatu, magazynie Teleexpress, Telewizyjnym Kurierze Warszawskim w TVP3, Magazynie Integracja w TVP3.

 

Kluczowe osiągnięcia

  • Akcja plakatowa w szkołach - plakaty z rozszerzonym hasłem kampanii (Płytka wyobraźnia to kalectwo. Każdego roku setki osób łamie kręgosłup skacząc do wody.) zostały umieszczone w 260 liceach na terenie kraju.
  • Rozpowszechnienie filmów edukacyjnych wśród młodzieży. Film "Po skoku" to opowieść młodych ludzi, którzy ulegli wypadkowi. Bohaterowie filmu mówią o tym, jak doszło do wypadku i jak wygląda ich obecne życie; obecnie to osoby niepełnosprawne. Film "Zasady" przedstawia zasady przeprowadzenia akcji ratowniczej osoby, która uszkodziła kręgosłup, skacząc do wody. Niezwykle ważne dla zdrowia ofiary skoku jest postępowanie i pomoc tuż po wypadku. W 2005 r. przygotowaliśmy 500 kopii tego materiału na kasetach VHS, które zostały rozdystrybuowane m.in. do szkół, ośrodków wczasowych i punktów ratownictwa.
  • Przygotowanych zostało 200 kopii kinowych spotu kampanii, które były emitowane w kinach w części miast Polski w okresie lipiec-sierpień.
  • Spoty w aptekach emitowane były na ekranach plazmowych w ponad 100 aptekach na terenie kraju w okresie półtoramiesięcznym.
  • Plakaty w wagonach warszawskiego metra z rozszerzonym hasłem kampanii były umieszczone przez 2 tygodnie w okresie wakacyjnym (26 plakatów).
  • 2000 szt. plakatów rozmieszczonych na wybranych dworcach PKP i PKS, a także w autobusach PKS kursujących na trasach w kierunku morza i Mazur - w okresie wakacji.

 

Partnerzy
Partnerami finansowymi kampanii w 2005 r. byli: Urząd m.st. Warszawy, Fundacja Warta oraz Bank Bise. Główni partnerzy merytoryczni w 2005 r. to: Straż Miejska, Policja, PKP i PKS, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, WOPR, Instytut Monitorowania Mediów, Agencja Best, Agencja Rowland Communications.