Akcja 2004


Działania w 2004 roku miały na celu zwiększenie dotychczasowego zasięgu kampanii i dotarcie do młodzieży i rodziców poprzez użycie nowych kanałów informacyjnych - materiału edukacyjnego na płytach CD. Znalazł się na nim instruktażowy film prezentujący, jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która w wyniku skoku do wody może mieć uszkodzony kręgosłup. Płyty CD były dołączone do sierpniowego (2004) numeru pisma młodzieżowego CD ACTION oraz dystrybuowane wśród młodzieży podczas letniego wypoczynku.


CD ACTION - to najbardziej popularny miesięcznik o grach komputerowych na Polskim rynku. Wydawany jest od 1996 r., średni nakład to 153 000 egz., z czego sprzedaż wynosi 99.000 egz. Liczbę czytelników magazynu CD ACTION określono na 597 000, w każdym numerze magazynu znajdują się 3 płyty CD.

 

Płyty CD i kasety video z materiałem edukacyjnym oraz plakaty dystrybuowane były podczas wakacyjnej akcji dla dzieci i młodzieży przez następujące organizacje:

 

  • Referaty Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy i innych miast- zajęcia z dziećmi spędzającymi lato w mieście (domy kultury, szkoły, ogródki jordanowskie, świetlice i placówki TPD),
  • Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologicznej - Oddziały Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadziły spotkania z dziećmi i młodzieżą odpoczywającymi na wakacjach w województwie mazowieckim,
  • ZHP i oddziały TPD wykorzystały materiały na obozach i koloniach letnich na terenie całego kraju,
  • Oddziały WOPR i CMAS wykorzystały plakaty informujące na basenach i w okolicach kąpielisk,
  • Wydziały Sportu i Kultury w dzielnicach Warszawy odpowiedzialne za koordynację akcji "Lato w mieście".

 

Do Kampanii przyłączyły się także w 2004 roku Polskie Koleje Państwowe - pomagały w dystrybucji ulotek informacyjnych i plakatów na terenie całego kraju. Były one dostępne w Centrach Informacyjnych PKP od czerwca do sierpnia 2004 r.

 

Partnerzy kampanii 2004: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnnosprawnych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warta Vita, Rowland Communications, TVP3, IMIGe Poland Sp. z o.o., TAKT, CD Action, REDCIRCLEGRAPHICS, Grupa Filnowa Rekontrplan, PKP, PPKS Warszawa Polonus, Warszawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska, OSiR Żoliborz