Akcja 2003


W 2003 r. w ramach Kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo" prowadzona została wakacyjna akcja zbierania informacji o "czarnych punktach" na terenie Polski, czyli miejscach, w których często zdarzają się wypadki podczas skoków do wody.
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wraz z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym przygotowało mapę z wykazem niebezpiecznych miejsc na obszarze Warszawy i okolic.

 

 

Legenda:
Warszawa

  1. Dzika Plaża Rusałka (wypadki podczas skoków do wody z wałów Wiślanych, utonięcia w rzece Wiśle)
  2. Kanał Żerański okolice Kobiałki (skoki do wody z mostów nad kanałem oraz z rurociągu)
  3. Most nad Jeziorkiem Czerniakowskim - Sadyba (częste skoki do wody)
  4. Jeziorko Czerniakowskie - dzika plaża naprzeciwko po drugiej stronie jeziorka naprzeciw strzeżonego kąpieliska (skoki do wody z drzewa, utonięcia)
  5. Kanał Żerański - okolice ulicy Płochocińskiej (skoki do wody z mostu samochodowego, wypadki utonięć)
  6. Kanał Żerański - okolice ulic Płochocińskiej i Białołęckiej (skoki do wody) Okolice
  7. Żwirownia koło Raszyna (skoki na głowę z urwisk brzegowych, wypadki utonięć)

 

Powstał także specjalny znak ostrzegawczy, którym oznaczane zostały takie miejsca. Jako pierwszy oznakowano "czarny punkt" przy Jeziorku Czerniakowskim w Warszawie.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ma nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do stworzenia podobnejmapy dla całej Polski.

 

Zaplanowane na 2003 r. działania miały zasięg największy z dotychczasowych. Zaplanowano udział największych mediów (TVP S.A., firmy reklamy zewnętrznej) oraz włączono do akcji inne organizacje (TPD, ZHP) czy służby miejskie (Straż Miejską, wojewódzkie Stacje Sanitarne, WOPR) do współdziałania w zakresie przestrzegania młodych ludzi oraz ich rodziców i wychowawców przed skutkami nierozważnych skoków do wody.W 2003 r. kampania społeczna "Płytka wyobraźnia to kalectwo" prowadzona była od 16 czerwca przez cztery tygodnie w Telewizji Polskiej (Programy 1, 2 i 3). Wyemitowano 30 sek. spot wyprodukowany przez agencje Upstairs Young & Rubicam oraz Your Design. Spot emitowano ok. 150 razy miesięcznie. Dodatkowo, na czas wakacji, kiedy dochodzi do największej liczby wypadków, przeprowadzona została kampania w kinach, radio, prasie i na wiatach przystankowych.

 

Ściągnij spot radiowy(format mp3, 938 KB)

Ściągnij spot telewizyjny(format mpg, 2.5 MB)

 

Ocenia się, iż kampania telewizyjna oraz kinowa dotarła do około 85 proc. społeczeństwa w grupie wiekowej powyżej 16 lat, co pozwala szacować grupę odbiorców na 26 mln. osób. Dodatkowe działania w szkołach, pomoc organizacji pozarządowych i służb miejskich wzmocniły zauważalność kampanii.

 

Kampania społeczna została zainicjowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i magazyn "Integracja". Wcześniej akcja nosiła nazwę "Nieświadomość", a w roku 2001 została przekształcona kampanię pod hasłem "Płytka wyobraźnia to kalectwo". Do tej pory zostały przeprowadzone jej trzy edycje w latach 2001, 2002 i 2003.

 

Skutki społeczne wypadków to wypadnięcie poza nawias dostępnego systemu edukacji, zdobycia zawodu, pracy oraz konieczność stałej opieki innych osób.
Warto wiedzieć o tym, że blisko dwie trzecie pacjentów Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie stanowią latem chłopcy i młodzi mężczyźni w wieku 13-25 lat, którzy, skacząc do wody, uszkodzili rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym. Uszkodzenie ma często charakter porażenia rdzenia kręgowego prowadzącego do paraliżu górnych i dolnych kończyn. Są to urazy powodujące nieodwracalną utratę sprawności ruchowej.

 

Wzrost liczby wypadków w czasie wakacji wynika m.in. z braku opieki ze strony rodziców i opiekunów. Nieszczęśliwym zdarzeniom sprzyjają zarówno kąpiele samotne, jak i w grupie - miedzy innymi pod wpływem alkoholu. Niebezpieczne są także takie zabawy, jak wrzucanie innych do wody wbrew ich woli. Kampania społeczna ma na celu dotarcie do jak największej liczby młodych, zdrowych, pełnych optymizmu i chęci życia - ludzi. Ma przede wszystkim uświadomić, jak poważne i nieodwracalne konsekwencje może mieć chwila nierozwagi.

 

Do tragedii dochodzi często, kiedy osoby odpoczywające nad wodą ignorują znaki informujące o niebezpieczeństwie.

 

Stowarzyszenie chce także docierać do ofiar wypadków. Jest to ważne, głównie na początku, aby rozbudzić w młodych osobach przekonanie, że to, co się stało, jest wielką tragedią, ale nie oznacza końca życia. Ze złamanym nieodwracalnie kręgosłupem można równie godnie i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego dla ofiar wypadków, u których nastąpiło uszkodzenie rdzenia kręgowego, został stworzony specjalny fundusz "Pierwszy krok", który pomoże im rozpocząć nowe życie.

 

W listopadzie 2003 r. agencja SMG-KRC Poland przeprowadziła badania, których celem było poznanie znajomości akcji medialnej "Płytka wyobraźnia" oraz źródeł tej znajomości.
Badanie zostało przeprowadzone na losowej, ogólnopolskiej próbie reprezentacyjnej dla ogółu dorosłych Polaków, liczącej ponad 1000 osób - w wieku 15-75 lat. Okazało się, że skoki do wody są sytuowane na drugim miejscu pod względem niebezpieczeństwa, a sama kampania jest kojarzona przez około 50 procent respondentów. Jednocześnie badania pokazały, iż z roku na rok następuje wzrost znajomości tematu akcji.

 

Partnerzy kampanii 2003: Fundacja Sue Ryder w Polsce, Warszawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, SMG/KRC Millward Brown, TVP S.A., Polskie Radio S.A. Radio Zet, Upstairs Young & Rubicam Poland, Leo Burnett Warszawa, Rowland Communications